• El

  Projecte

  Consisteix en la posada en funcionament d’un centre per a la recopilació, conservació i difusió dels diversos testimoniatges orals i audiovisuals de Banyeres de Mariola.

 • Objectiu

  delMuseu

  Recuperació i preservació de l’herència cultural immaterial perquè puga ser transmesa a futures generacions.

 • Museus

  De

  Banyeres

  El Museu de la Paraula forma part d'un conjunt de museus que fan Banyeres de Mariola una destinació turisticocultural molt atractiva.

Arxius del Museu

El Museu compta amb uns treballs previs que es fan des del 2000. El personal de Museus de Banyeres de Mariola ha entrevistat diferents persones del municipi i de pobles veïns amb relació directa.

Consulta sistematitzada

La labor feta ha consistit en la realització de les entrevistes gravades, catalogació, transcripció i arxiu en suports digitals segurs. El Museu pretén ser un nou espai públic on totes les persones interessades a fer consultes sobre temes històrics o etnològics puguen accedir als continguts d’una manera ràpida, fàcil i sistematitzada.

Base de dades

L’usuari podrà utilitzar les instal·lacions per a buscar el contingut del tema que desitge a través de la base de dades classificada i després podrà visualitzar els clips trobats a través de la projecció del material videogràfic a la sala del museu.

Indexació dels continguts

El contingut de les entrevistes passa a ser indexat pel Museu perquè, a través de paraules claus, els investigadors puguen trobar aquella informació que desitgen d’una manera ràpida i directa.

Documentals temàtics

Un objectiu del Museu és l’edició de vídeos. El documental «L’últim moliner a Banyeres de Mariola. Daniel Vilanova. El Molí de la Farina» és el primer que s’edita d’una sèrie de vídeos que es veurà ampliada amb el temps.

Difusió a les xarxes

L’objectiu del Museu és la màxima difusió dels continguts. Per això farà públics els vídeos dels documentals a través d’internet.

Ubicació del museu

El Museu de la Paraula està situat al Parc Municipal de Vil·la Rosario de Banyeres de Mariola. Es troba en un paratge singular on forma part d'un conjunt de museus que estan molt pròxims entre ells: el Museu Torre Font Bona, el Museu de l'Espardenya, el Museu Valencià del Paper, el Museu de la Paraula i el Museu de la Farmàcia.

Saber-ne més...