• El

  Projecte

  Centre per a la
  recopilació, conservació
  i difusió oral de
  Banyeres de Mariola.

 • L’

  Objectiu

  Recuperació i
  preservació de l'herència
  cultural immaterial de
  Banyeres de Mariola.

 • L’

  Oferta

  El Museu de la Paraula
  forma part del conjunt
  dels «Museus de
  Banyeres de Mariola».

Arxius del Museu

El Museu compta amb uns treballs previs que es fan des del 2000. El personal de Museus de Banyeres de Mariola ha entrevistat diferents persones del municipi i de pobles veïns amb relació directa.

Consulta sistematitzada

S'han fet entrevistes gravades, catalogat, transcrit i arxivat en suports digitals segurs. El Museu és un espai on les persones interessades poden consultar sobre temes històrics o etnològics.

Base de dades

L’usuari podrà utilitzar les instal·lacions per a buscar el contingut del tema que desitge a través de la base de dades classificada i després podrà visualitzar els clips trobats al museu.

Indexació dels continguts

El contingut de les entrevistes passa a ser indexat pel Museu perquè, a través de paraules claus, els investigadors puguen trobar aquella informació que desitgen d’una manera ràpida i directa.

Documentals temàtics

Un dels objectius del Museu és l’edició de documentals. Una vegada que s'han fet les projeccions d'estrena podeu trobar-los íntegres en aquest web, tant les versions originals com les subtitulades.

Difusió a les xarxes

L’objectiu del Museu és la màxima difusió dels continguts. Per això fa públics els vídeos dels documentals a través d’internet al portal de youtube de Museus de Banyeres de Mariola.

Ubicació del museu

El Museu de la Paraula està situat al Parc Municipal de Vil·la Rosario de Banyeres de Mariola. Es troba en un paratge singular on forma part d'un conjunt de museus que estan molt pròxims entre ells: el Museu Torre Font Bona, el Museu de l'Espardenya, el Museu Valencià del Paper, el Museu de la Paraula i el Museu de la Farmàcia.

Saber-ne més...

 

Documentals completsL'últim moliner a Banyeres de Mariola. Daniel Vilanova. El Molí de la FarinaVersions disponibles
:
Original en valencià

Estrena: 2017
Durada: 36' 40''
Dipòsit Legal: A 55-2017
Producció:
Ajuntament de Banyeres de Mariola
Museus de Banyeres de Mariola
Museu de la Paraula

Tots els drets reservats
Igual que ocorre amb moltes labors tradicionals, que fins a fa uns anys eren quotidianes a Banyeres de Mariola, l’ofici de Daniel és cada vegada més desconegut entre les generacions més joves. L’oblit dels detalls relacionats amb la vida del moliner ha motivat la realització d’aquest documental. El principal objectiu del Museu de la Paraula amb l’edició d’aquest vídeo és la necessitat de divulgar i conservar la informació que coneixem d’aquesta tasca a través del testimoniatge de l’últim moliner de la saga dels Vilanova i els Descals.

Daniel explica amb gran detall la seua genealogia, els diferents molins pels quals va passar, el control administratiu de la mòlta en temps de postguerra, la vida quotidiana, tot el procés des de l’arribada del cereal fins a l’empacat de la farina, la funció de cada màquina del molí… Es tracta d’un document excepcional per la profusió de detalls que explica Daniel, però també pel vocabulari professional específic dels molins, un lèxic en vies de desaparició motivat pel cessament d’aquesta activitat tradicional.

El valor del document es veu augmentat perquè el Molí de la Farina propietat de Daniel té un estat de conservació excel·lent. Es tracta d’una instal·lació única, amb la maquinària original intacta, amb els sistemes de distribució del gra i de la farina en perfecte estat. Conserva totes les corretges de distribució, motors i moles de l’època.

El documental ens permet fer una mirada al passat per a poder recordar aquest important ofici que formava part de la base alimentària i de les relacions socioeconòmiques de la gran majoria de la població. Una història personal que ens ajuda a entendre la història general de totes les persones.